ZDRAVLJENJE


Zdravljenje zob in obzobnih tkiv obvezno zdravstveno zavarovanje krije v deležu 85 % vrednosti vsake standardne storitve. Ostalih 15 % krije vaše prostovoljno dopolnilno zavarovanje.

Zdravljenje zob in obzobnih tkiv niso nujne storitve. Za uveljavljanje pravic morate imeti izbranega zobozdravnika in pričeti z obravavami pri zobozdravniku v skladu z vodenim čakalnim seznamom. Za popoln seznam pravic in standardnih storitev si preberite pravila ZZZS. Za nadstandardne storitve (kompozitne zalivke v TKS...) so potrebna doplačila.
Pod zdravljenje zob in obzobnih tkiv spadajo:

1. Pregledi
2. Zdravljenje zobnih in ustnih bolezni
3. Kirurško zdravljenje


 


CRoyal
Copyright © 2015  [ZOBNA VILA d.o.o.]. Vse pravice pridržane.
Revised: avg 2015